Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - nástup ke studiu 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
F7PBL POV 19 LDZ povinné 19 V této skupině musíte získat 177 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 56 předmětů
177
Minimální počet kreditů 177
Povinně volitelné předměty
F7LDZ PV 1S LDZ PV 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
3
Minimální počet kreditů 3
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019567.html