Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb

Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NC20160100 Obor K Kostrukce pozemních staveb, 1. semestr V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
23
NC20160200 obor Kostrukce pozemních staveb, 2. semestr V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
21
Minimální počet kreditů 44
Povinně volitelné předměty
NC20190100_2 obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
NF20150100 volitelná výběrová matematika
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NC20160100_1 obor Konstrukce pozemních staveb, volitelný projekt, 1. semestr V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
NC20160200_1 obor Konstrukce pozemních staveb, volitelný projekt, 2. semestr V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 10
Povinně volitelné předměty, doporučení S2
NC20160300_1 obor Konstrukce pozemních staveb, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23

obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr [NC20190100_2]

pčidán předmět 135YMVB

Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019510.html