Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Otevřená informatika - Počítačové inženýrství 2018

Studijní program: Otevřená informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Specializace Počítačové inženýrství - doporučený průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_MOIDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
2018_MOIP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
Minimální počet kreditů 49
Povinné předměty oboru
2018_MOIPO4 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 36 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
36
Minimální počet kreditů 36
Volitelné předměty
2018_MOIH Humanitní předměty
0
MTV Tělesná výchova
0
2018_MOIVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 85
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 35
Celkový počet kreditů 120
Volitelné odborné předměty [2018_MOIVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018768.html