Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán BEZ bak.prez.17/18 - v 1.sem. si NEZAPSALI 14DB

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 15/16 1.sem.bak.prez. od 15/16 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
1.S.BP VÝBĚR 15/16 1.sem.bak. prez výběr předmětu od 15/16 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
2.S.BP 15/16 2.sem.bak.prez. 15/16 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
28
2.S.BP VÝBĚR 15/16 2.sem.bak. prez výběr předmětu od 15/16 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
3.S.BP 17/18 3.sem.bak.prez. 17/18 (bez Fyziky; v 1.sem. se NEzapsali 14DB) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
4.S.BBEZ VÝBĚR 17/18 4.sem bak. BEZ výběr předmětu (od)17/18 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 94
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. (od)13/14 - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty programu
4.S.BBEZ 17/18 4.sem.BEZ bak.prez.(od)17/18 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
22
Minimální počet kreditů 22
Povinně volitelné předměty
Y1-BBEZ 17/18 PVP bak.prez.BEZ 17/18 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 128
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 52
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018132.html