Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán KOMBI bak. studium od 16-17 (obor LED) uznány předměty

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LOG LED 16-17 P 1. sem. bak. KOMBI obory LOG, LED 16-17 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
2S K LOG LED 16-17 P 2. sem. bak. KOMBI obory LOG, LED 16-17 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
3S K LOG LED 16-17 P 3. sem. bak. KOMBI obory LOG,LED 16-17 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4S K LED P 4. sem. bak. KOMBI obor LED povinné předměty V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
5S K LED P 5. sem. bak. KOMBI obor LED povinné předměty V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
6S K LED P 6. sem. bak. KOMBI obor LED povinné předměty V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
Minimální počet kreditů 162
Povinně volitelné předměty
PVP KOMBI 16-17 PVP pro bak .KOMBI 16-17 (LS+ZS+LS) V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
12
Minimální počet kreditů 12
Jazyky
JAZ K (5.-6.SEM.) Jazyky KOMBI pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk po angličtině) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30017525.html