Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Building Structures

Studijní program: Civil Engineering Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BD20150100 Building Structures, Compulsory Subjects, 1st semester V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BD20150200 Building Structures, Compulsory Subjects, 2nd semester V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BD20150300 Building structures, Compulsory Subjects, 3rd semester V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BD20170400 Building structures, Compulsory Subjects, 4th semester V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BD20150500 Building structures, Compulsory Subjects, 5th semester V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BD20150600 Building structures, Compulsory Subjects, 6th semester V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BD20160700 Building structures, Compulsory Subjects, 7th semester V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
22
BD20150800 Building structures, Compulsory Subjects, 8th semester V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
12
Minimální počet kreditů 210
Povinně volitelné předměty
BD20170700_2 Building Structures, Optional Subjects, 7-8th semester V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Jazyky
BD20150100_1 Building Structures, language courses, 1st semester V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BD20150200_1 Building Structures, language courses, 2nd semester V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BD20150700_1 Building Structures, Project, 7. semester V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
BD20150800_1 Building Structures, Bachelor Project V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
Minimální počet kreditů 18
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240

valid from 2017-18 up to 2019-20

Building structures, Compulsory Subjects, 7th semester [BD20160700]

rozdělení 124BS02

Building structures, Compulsory Subjects, 4th semester [BD20170400]

133FSTD divided

Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30017430.html