Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Bakalářský studijní obor Zdravotní laborant

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Zdravotní laborant - nástup ke studiu 17/18, 18/19
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
17PBL POV 17 ZL povinné 17 V této skupině musíte získat 178 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 56 předmětů
178
Minimální počet kreditů 178
Povinně volitelné předměty
17PBL PV 2S ZL PV 2. semestr 13_14_15_16_17 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
Minimální počet kreditů 2
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30017352.html