Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán BS jaderné inženýrství B

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSJIBPP1 BSJIB - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 53 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 15 předmětů
53
BSJIBPP2 BSJIB - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 55 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
55
BSJIBPP3 BSJIB - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 58 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 15 předmětů
58
Minimální počet kreditů 166
Povinně volitelné předměty
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 166
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015470.html