Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán BS Aplikovaná informatika

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSAPINPP1 BSAPIN - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 20 předmětů
54
BSAPINPP2 BSAPIN - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 50 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 19 předmětů
50
BSAPINPP3 BSAPIN - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 51 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 17 předmětů
51
Minimální počet kreditů 155
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 155
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 25
Celkový počet kreditů 180
BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015468.html