Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Aplikace softwarového inženýrství

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
NMSASIPP1 NMSASI - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 13 předmětů
54
NMSASIPP2 NMSASI - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 51 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 9 předmětů
51
Minimální počet kreditů 105
Volitelné předměty
NMSASIVP NMSASI - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 105
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015245.html