Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Matematické inženýrství

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
NMSMIPP1 NMSMI - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 39 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
39
NMSMIPP2 NMSMI - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 40 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
40
Minimální počet kreditů 79
Volitelné předměty
NMSMIVP NMSMI - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 79
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 41
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015185.html