Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Master branch Web and Software Engineering, spec. Software Engineering, in English, 2016-2020

Studijní program: Informatics 2010 Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Master branch Web and Software Engineering, spec. Software Engineering, in English, 2016-2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MIE-PP.2016 Compulsory Courses od Master Study Program Informatics, Version 2016, in English V této skupině musíte získat 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
54
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty oboru
MIE-PO-WSI.2016 Compulsory Courser of Specialization Web and Software Engineering, in English, Version 2016 V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 5
Povinné předměty zaměření
MIE-PZ-WSI-SI.2016 Compulsory Courses of Master Specialization Software Engineering, in English, Version 2016 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
MIE-PV-EM.2016 Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in English, Ver. 2016 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné humanitní
MIE-PV-HU.2016 Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, English V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 5)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
MIE-WSI-SI-VO.2017 Elective Vocational Courses for Master Specialization Software Engineering
0
MIE-V.2017 Purely Elective Master Courses, version 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 93
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 27
Celkový počet kreditů 120

The study plan is intended for those students who have been accepted to study since the academic year 2016/2017.

Compulsory Courses od Master Study Program Informatics, Version 2016, in English [MIE-PP.2016]

Opakovaně do studia zapsaní studenti s uznatelnou zkouškou z PAR mají uznanou zkoušku z předmětu PDP.

Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in English, Ver. 2016 [MIE-PV-EM.2016]

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, English [MIE-PV-HU.2016]

If a student has attended one of the hum. courses offered here in bc. study, he must choose another

Purely Elective Master Courses, version 2017 [MIE-V.2017]

In addition to the courses listed here, you can enroll as an elective any course that is offered within your study program and form of study that you did not enroll as a compulsory subject in the program/branch/specialization or a compulsory elective course.Courses of this group that a student has completed in the bachelor study at CTU cannot be re-completed.

Elective Vocational Courses for Master Specialization Software Engineering [MIE-WSI-SI-VO.2017]

Compulsory courses of all branches and specializations with the exception of this specialization.

Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30014819.html