Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán BEZ bak.prez.15/16

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 13/14 1.sem.bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
3.S.BP 14/15 3.sem.bak.prez.14/15 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
27
Minimální počet kreditů 57
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. (od)13/14 - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty programu
4.S.BBEZ 15/16 4.sem.BEZ bak.prez.(od)15/16 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
2.S.BP 13/14 2.sem.bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
Minimální počet kreditů 56
Povinně volitelné předměty
Y1-BBEZ 15/16 PVP bak.prez.BEZ 15/16 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-BITSBEZ-1 15/16 Jazyk bak.3.sem.oborů ITS a BEZ od 15/16 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 3
Počet předepsaných kreditů celkem 128
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 52
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013518.html