Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán LED bak.prez.14/15

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 13/14 1.sem.bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
3.S.BP 14/15 3.sem.bak.prez.14/15 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
27
4.S.BLED 13/14 4.sem.LED bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
21
4.S.BLED VÝBĚR 13/14 4.sem.LED výběr předmětu 13/14 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
5.S.BLED 12/13 5.sem.LED bak.prez. 12/13 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
21
5.S.BLED VÝBĚR 12/1 5.sem.LED výběr předmětu 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
6.S.BLED BC PRÁCE 1 6.sem.LED bakalářská práce 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
6.S.BLED 13/14 6.sem.LED bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
23
Minimální počet kreditů 128
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. (od)13/14 - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty programu
2.S.BP 13/14 2.sem.bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné předměty
Y1-BLED 14/15 PVP bak.prez. LED 14/15 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
4
Minimální počet kreditů 4
Jazyky
JZ-B-3.4 12/13 Jazyk bak. 5.6.sem. od 12/13 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
JZ-B-1,2 11/12 Jazyk bak.3.4.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30009645.html