Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán BD nav.prez.14/15

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
XNBD 1-4 13/14 Projekt a dipl. práce.BD 1-4 sem. 13/14 V této skupině musíte získat 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
19
1.S.NPBD 13/14 1.sem.nav.prez.BD 13/14 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
26
2.S.NPBD 13/14 2.sem.nav.prez.BD 13/14 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
22
3.S.NPBD 13/14 3.sem.nav.prez.BD 13/14 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
23
4.S.NPBD 14/15 4.sem.nav.prez.BD 14/15 V této skupině musíte získat 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
14
Minimální počet kreditů 104
Povinně volitelné předměty
Y2-NPBD 14/15 PVP nav.prez.BD 14/15 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Jazyky
JZ-N-14/15 Jazyk nav.1.-4.sem. od 14/15 (pro obory v N3710) V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30007912.html