Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán ME nav.komb.11/12

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
XNDPMEK 12/13 Diplomová práce nav.komb.ME 12/13 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
XNSK 12/13 Seminář k DP 4.sem nav. komb. 12/13 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
8
1.S.NKME 11/12 1.sem.nav.komb.ME od 11/12 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
2.S.NKME 11/12 2.sem.nav.komb.ME od 11/12 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
22
3.S.NKME 12/13 3.sem.nav.komb.ME 12/13 V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
25
4.S.NKME 12/13 4.sem.nav.komb. ME 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 103
Povinně volitelné předměty
W2-N 11/12 PVP nav.komb. od 11/12 V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
9
Minimální počet kreditů 9
Jazyky
JZ-N-11/12 Jazyk nav.1.- 4.sem. 11/12 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30001461.html