Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán FJFI Prospectus MGR

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
pomocná
PRO_M_0_F4 Courses that will certainly be open.
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 0

Prospectus FJFI M

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10324405.html