Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Povinné předměty specializace Softwarové inženýrství, verze 2021

Garant: Ing. Michal Valenta, Ph.D., email: michal.valenta@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BI-KOM.21 Konceptuální modelování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-OOP.21 Object-Oriented Programming česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-PPA.21 Programovací paradigmata česky Z,ZK 5 2P+2R Předmět je vypsán
BI-SWI.21 Softwarové inženýrství česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BI-SP1.21 Softwarový týmový projekt 1
 
česky KZ 5 2C Předmět není vypsán
BI-SP2.21 Softwarový týmový projekt 2 česky KZ 5 2C Předmět je vypsán
BI-TJV.21 Technologie Java česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-IDO.21 Úvod do DevOps česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30024209-BI-PS-SI.21.html