Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

NMS P_QTN 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
02QIC Kvantová informace a komunikace
 
anglicky Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
02KO1 Kvantová optika 1
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
02KO2 Kvantová optika 2
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
02KTPA1 Kvantová teorie pole 1
 
Z,ZK 8 4P+2C Předmět není vypsán
02KTPA2 Kvantová teorie pole 2
 
Z,ZK 8 4P+2C Předmět není vypsán
12KGOZ1 Kvantové generátory optického záření 1
 
ZK 2 2P Předmět není vypsán
12KGOZ2 Kvantové generátory optického záření 2
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11TPLQ1 Teorie pevných látek 1
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11TPLQ2 Teorie pevných látek 2
 
Z,ZK 4 26P+26C Předmět není vypsán
02VUQT1 Výzkumný úkol 1
 
Z 6 0P+6C Předmět není vypsán
02VUQT2 Výzkumný úkol 2
 
KZ 8 0P+8C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023603-NMSPQT1.html