Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

NMS P_FEN LFT 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12ELDY1 Elektrodynamika 1
 
česky Z,ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
12ELDY2 Elektrodynamika 2
 
Z,ZK 5 4+0 Předmět není vypsán
12FLA Fyzika laserů
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
12FOPT1 Fyzikální optika 1
 
česky Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
12KVEN Kvantová elektronika
 
česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
12NOP Nelineární optika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12OREZ Otevřené rezonátory
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12PF1 Počítačová fyzika 1
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12POEX Počítačové řízení experimentů
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12VUFL1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0P+6C Předmět není vypsán
12VUFL2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0P+8C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023598-NMSPFELFT1.html