Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

NMS P_IPLN 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11DPIP1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
11DPIP2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Předmět není vypsán
11FPOR Fyzika povrchů a rozhraní
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11OPTX Optické vlastnosti pevných látek
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek
 
česky ZK 4 2+2 ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
11SMEX3 Seminář a exkurze 3
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMEX4 Seminář a exkurze 4
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11VDM Vnitřní dynamika materiálů
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023594-NMSPIPL2.html