Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

NMS P_FIMN 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14ANP Analýza poruch
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
14DPSM1 Diplomová práce 1
 
Předmět není vypsán
14DPSM2 Diplomová práce 2
 
Předmět není vypsán
14NDT Nedestruktivní diagnostika
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
14NEKM Nekovové materiály
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
14PP Předdiplomní praxe
 
česky Z 4 2XT Předmět není vypsán
14SMT Seminář - moderní trendy v materálovém inženýrství
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
14SFM Seminář fyziky materiálů
 
česky KZ 5 0P+4C Předmět není vypsán
11VDM Vnitřní dynamika materiálů
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023591-NMSPFIM2.html