Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

5. sem. PRE DOS 22-23 povinné předměty - výběr (B3710)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
612APE Aplikovaná ekologie
 
česky Z 3 2P+0C Předmět není vypsán
612VERD Veřejná doprava v sídlech a regionech
 
česky Z 3 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023047-5S_P_DOS_22-23_PV.html