Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

3.sem.nav.kombi PL (od) 23/24 (program PL)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15JBA3 Jazyk - angličtina 3 česky Z 2 0P+2C+10B Předmět je vypsán
21LIA1 Letecká inženýrská angličtina 1 česky Z 3 0P+2C+8B Předmět je vypsán
11MMOA Matematické modely pro analýzu dat česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
21NSR Navigace a systémy řízení letu česky Z,ZK 5 3P+2C+14B Předmět je vypsán
21PAM2 Programování a modelování 2 česky KZ 5 2P+4C+16B Předmět je vypsán
21PLDC Provoz leteckého dopravce česky Z,ZK 5 3P+2C+16B Předmět je vypsán
21XNL1 Seminář k DP1 česky Z 2 0P+1C+4B Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022688-3.S.NKPL_23_24.html