Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Volitelné navazující AU 2020

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
521UP2 Analýzy území pro ÚPD
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
516CAD4 CAD IV
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
518DEV1 Development I
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
518DEV2 Development II
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
513DAT6 Dějiny a teorie architektury VI
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
513DAT8 Dějiny a teorie architektury VIII
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
513DU3N Dějiny umění III
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
521EKL2 Ekologie II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
513FSP4 Filosofie, sociologie a psychologie IV
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
513FSP5 Filosofie, sociologie a psychologie V
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
513HS2N Hist.stavby,sídla II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
513HS3N Hist.stavby,sídla III
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
515I2 Historie interiéru
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
520KAN3 Krajinářská architektura III
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
520KA4 Krajinářská architektura IV
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
520KA5 Krajinářská architektura V
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
513HS1 Lidová architektura
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
519U5N Metody
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
515I3 Multimediální tvorba
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
518NS7 NS VII - Netypologické strategie
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
524TZ2N Obnovitel.zdroje energ.
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
514PP3 Památková péče III
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
520PRK1N Plánování regionů a krajiny I
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
521PRK2 Plánování regionů a krajiny II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
520PRK3 Plánování regionů a krajiny III
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
523PS8N Poruchy a rekon. staveb
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
516PG2N Počítačová grafika II
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
523PN1 Počítačové navrhování I
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
516PN2 Počítačové navrhování II
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
522PN3 Počítačové navrhování III
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
519U7N Procesy
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
521UP3 Prostor.a strateg.plán.
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
521PRI1 Prostorová informatika I
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
521PRI2 Prostorová informatika II
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
521PRS1 Prostorové struktury I
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
521PRS2 Prostorové struktury II
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
524PRES4 Provádění, řízení a ekonomie staveb 4
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
519DEN2 Speciální dendrologie
 
Předmět není vypsán
522SNK5 Statika a nosné konstrukce V
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
522SNK6 Statika a nosné konstrukce VI
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
514SHP1 Stavebně historický průzkum I
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
514SHP2 Stavebně historický průzkum II
 
KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
514SHP3 Stavebně historický průzkum III
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
599STN1 Stáž
 
Předmět není vypsán
599STN Stáž
 
Předmět není vypsán
520TKA1N Technologie KA I
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
520TKA2N Technologie KA II
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
519U6N Tendence
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
511VT6 Výtvarná tvorba VI
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
523PS7N Vývojové trendy ve stavitelství - Konstrukční systémy pro 21. století
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
599WS2 Workshop
 
Předmět není vypsán
599WS1 Workshop
 
Předmět není vypsán
599WS3 Workshop
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022529-VOLITELNE_NAU_2020.html