Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Volitelné navazující NKA

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
521UP2K Analýzy území pro ÚPD
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
520ATV Ateliér-volitelný
 
česky KZ 4 0P+4C KZ 4 0P+4C Předmět není vypsán
516CAD4 CAD IV
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
513DAT7 Dějiny a teorie architektury VII
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
513DAT8 Dějiny a teorie architektury VIII
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
513DU3K Dějiny umění III
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
521EKL2K Ekologie II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
513FSP4 Filosofie, sociologie a psychologie IV
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
513FSP5 Filosofie, sociologie a psychologie V
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
514KK2 Kulturní krajina II
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
519U5K Metody
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
518NS6N NS VI - Velké stavby
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
518NS7 NS VII - Netypologické strategie
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
520PRK3 Plánování regionů a krajiny III
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
523PS8K Poruchy a rekon. staveb
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
519U7K Procesy
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
521UP3K Prostor.a strateg.plán.
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
521PRI1K Prostorová informatika I
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
521PRI2K Prostorová informatika II
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
521PRS1K Prostorové struktury I
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
521PRS2K Prostorové struktury II
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
514SHP1 Stavebně historický průzkum I
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
599STN1 Stáž
 
Předmět není vypsán
599STN Stáž
 
Předmět není vypsán
519U6K Tendence
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
511VT6K Výtvarná tvorba VI
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
523PS6K Vývoj.trendy ve stavit.
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
523PS7K Vývojové trendy ve stavitelství - Konstrukční systémy pro 21. století
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
599WS2 Workshop
 
Předmět není vypsán
599WS3 Workshop
 
Předmět není vypsán
599WS1 Workshop
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022527-VOLITELNE_NKA.html