Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 2. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
144YECO Ekotoxikologie a čištění odpadních vod
 
česky Z,ZK 6 4P+1C Předmět není vypsán
144YISB Inženýrské sítě a balneo
 
česky Z,ZK 6 4P+1C Předmět není vypsán
137YKSZ Kolejové stavby a životní prostředí
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
127YKRP Krajinné plánování
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
143YMPP Modelování povrchových procesů Z
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
143YTUV Technické úpravy na drobných vodních tocích
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
127YUZM Územní management
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
141YRIF Říční inženýrství a fluviální procesy
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022020-NZ20230200_1.html