Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Buildings and Environment, Diploma Project

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
124DPP Diploma Project anglicky Z 30 24C Z 30 24C Předmět je vypsán
125DPP Diploma Project
 
anglicky Z 30 24C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022009-NY20230300.html