Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technická zařízení budov, předměty specializace, 1. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
125SVKB Seminář k větrání a klimatizaci budov česky Z 2 2C Předmět je vypsán
125SZTC Seminář zásobování teplem a chladem česky Z 2 2C Předmět je vypsán
125SPB1 Specializovaný projekt 1 česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
125ZTZB Zdravotně-technická zařízení budov česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022007-NB20230101_1.html