Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mgr. Specialization Computer Science, Version 2021

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
NIE-MVI Computational Intelligence Methods anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-KOD Data Compression
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-ADM Data Mining Algorithms
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-EVY Efficient Text Pattern Matching anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-GAK Graph theory and combinatorics
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-NON Nonlinear Continuous Optimization and Numerical Methods anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-SYP Parsing and Compilers anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021827-NIE-PS-TI.21.html