Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Compulsory Courses of Master Spec. Design and Programming of Embedded Systems, v. 2021, in Czech

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
NIE-SIM Digital Circuit Simulation and Verification
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-EHW Embedded Hardware anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-BVS Embedded Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-ESW Embedded Software anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-BKO Error Control Codes
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-TES Systems Theory anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-TSP Testing and Reliability anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021550-NIE-PS-NPVS.21.html