Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Compulsory subjects of specialization - specialization Image processing

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE4M33PAL Advanced Algorithms anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4M35KO Combinatorial Optimization
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
BE4M33MPV Computer Vision Methods
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BEAM33ZMO Medical Image Processing anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4M33SSU Statistical Machine Learning anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020707-2018_MBIOEPS3.html