Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
133YBEX Beton v extrémních podmínkách česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YBM2 Betonové mosty 2 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
137YDKP Diagnostika staveb kolejové dopravy česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YDDS Dynamika dopravních staveb česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YDKM Dřevěné konstrukce a mosty česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136YEES Ekologie a estetika silničních komunikací česky Předmět je vypsán
102YFPL Fyzika pevných látek ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YGSM Geotechnický software pro numerické modely česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
220YLPG Laboratoř geotechniky česky Z 2 2C Předmět je vypsán
136YLET Letiště česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YMMO Moderní metody optimalizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPRK Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YROK Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YSEI Seizmické inženýrství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YSSK Spolehlivost stavebních konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YSMK Stabilita a modelování ocelových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YZAL Základy lomařství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019757-NK20160100_1.html