Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

1.sem.TUL bak.prez.(studium od) 19/20

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11CAL1 Calculus 1
 
česky Z,ZK 7 2P+4C+22B Předmět není vypsán
11GIE Geometrie
 
česky KZ 3 2P+2C+12B Předmět není vypsán
14KSP Konstruování s podporou počítačů
 
česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět není vypsán
11LA Lineární algebra
 
česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět není vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
12ZYDI Základy dopravního inženýrství
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
21ZEL1 Základy elektrotechniky 1
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
21ZLKO Základy leteckých konstrukcí a systémů
 
česky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
16UDOP Úvod do dopravních prostředků
 
česky Z 2 2P+0C+8B Předmět není vypsán
Platnost dat k 28. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019627-1.S.BTUL_19_20.html