Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BMT povinné 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBBALP Algoritmizace a programování
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBAF1 Anatomie a fyziologie I
 
česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17PBBAF2 Anatomie a fyziologie II
 
česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17PBBA3A Angličtina IIIA (část 1)
 
česky KZ 2 2S Předmět není vypsán
17PBBA3B Angličtina IIIB (část 2)
 
česky KZ 2 2S Předmět není vypsán
17PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice
 
česky Z 1 1P Předmět není vypsán
17PBBBP Bakalářská práce
 
česky Z 8 8L Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PBBBCH Biochemie
 
česky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17PBBBLS Biologické signály
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBBLG Biologie
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBBB Biomechanika a biomateriály
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBCHM Chemie
 
česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
17PBBEM Elektrická měření
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBELFA Elektrofyziologie
 
česky Z,ZK 2 1P+1L Předmět není vypsán
17PBBEO Elektronické obvody
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBBFY1 Fyzika I
 
česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17PBBFY2 Fyzika II
 
česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17PBBFCH Fyzikální chemie
 
česky Z,ZK 4 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17PBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBITT Informační technologie a telemedicína
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBBITP Integrální počet
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBKZS Konvenční zobrazovací systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBLT Laboratorní technika
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
17PBBLTR Lékařská terminologie
 
česky Z 1 1P Předmět není vypsán
17PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 1 1P Předmět není vypsán
17PBBMZT Management zdravotnické techniky
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBMEC Mechanika
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBBMS Modelování a simulace
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBNMP Návrh a management projektu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
 
česky KZ 2 2L Předmět není vypsán
17PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBPP První pomoc
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab)
 
česky KZ 2 2S Předmět není vypsán
17PBBPSL Psychologie
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBBSPR2 Semestrální projekt II.
 
česky KZ 4 4C Předmět není vypsán
17PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
 
česky Z,ZK 4 1P+1L Předmět není vypsán
17PBBTEL Teoretická elektrotechnika
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PBBTZS Tomografické zobrazovací systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie
 
česky ZK 4 3P Předmět není vypsán
17PBBUSS Úvod do signálů a systémů
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBBROP Řízená odborná praxe
 
česky Z 0 100XH Předmět není vypsán
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017367-17PBB_POV__17.html