Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

2.sem.TL prez.bak.04/05

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11FZ1 Fyzika 1
 
česky Předmět není vypsán
15J1A2 Jazyk - angličtina 2
 
česky Předmět není vypsán
14KPP1 Konstruování s podporou počítačů 1 (základy AutoCADu)
 
česky Předmět není vypsán
18KKM Kovy a kovové materiály
 
česky Předmět není vypsán
21LEG2 Letecká legislativa 2
 
česky Předmět není vypsán
21LC2 Lidský činitel 2
 
česky KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
11MTA2 Matematická analýza 2
 
česky Předmět není vypsán
18S Statika
 
česky Předmět není vypsán
15TVC2 Tělesná výchova 2
 
česky Předmět není vypsán
17ZKP Základy práva
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10315405-2.S-TL-04_05.html