Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Specializace Lékařská technika - doporučený průchod

Studijní plán: Lékařská elektronika a bioinformatika - Specializace Lékařská technika

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z
BAM31LET Lékařská technika Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
B4M36SAN Statistická analýza dat Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BAM02FPT Fyzika pro diagnostiku a terapii Z,ZK 6 2P+2L PS
BAM31NPG Neurofyziologie Z,ZK 6 2P+2C Z PS
2018_MBIOPPV2 Povinně volitelné předměty 24 povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BAM31BSG Biologické signály
 
Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu
BAM33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
BAM17EPM Aplikace elektromagnetických polí v medicíně
 
Z,ZK 6 2P+2L L PS
BAM31ZAS Zpracování analogových signálů
 
Z,ZK 6 2P+2L L PS
2018_MBIOPPV2 Povinně volitelné předměty 24 povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BMPROJ6 Diplomový projekt Z 6 0p+6s Z,L povinný předmět programu
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů Z,ZK 6 2P+2L Z PS
2018_MBIOPPV2 Povinně volitelné předměty 24 povinně volitelný předmět
2018_MBIOVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 30 22s L povinný předmět programu
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod981031844405.html