Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Informační a komunikační technologie v lékařství - nástup ke studiu 16/17, 17/18,18/19, 19/20

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Informační a komunikační technologie v lékařství

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBTALP Algoritmizace a programování
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBTAJ1 Angličtina I
 
KZ 3 2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PBTFY1 Fyzika I
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBTITT Informační technologie
 
Z,ZK 4 2P Z povinný předmět
17PBTLAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBTPR1 Projekt I
 
KZ 6 12C Z povinný předmět
17PBTSI1 Základy softwarového inženýrství I.
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBTAJ2 Angličtina II
 
KZ 3 2C L povinný předmět
17PBTFY2 Fyzika II
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PBTITP Integrální počet
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBTPR2 Projekt II
 
KZ 6 6C L povinný předmět
17PBTTEL Teoretická elektrotechnika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBTUTM Úvod do telemedicíny
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBTSI2 Základy softwarového inženýrství II.
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBTAJ3 Angličtina III
 
KZ 4 2C Z povinný předmět
17PBTDAS Datové sítě
 
Z,ZK 4 2C Z povinný předmět
17PBTPR3 Projekt III
 
KZ 10 12C Z povinný předmět
17PBTTCS Technika číslicových systémů
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBTPSM Základy programování a simulace v Matlabu
 
Z,ZK 4 2C Z povinný předmět
17PBTOOP Objektově orientované programování
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PBTZBS Zpracování biologických signálů
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBTAJ4 Angličtina IV
 
KZ 4 2C L povinný předmět
17PBTOPS Operační systémy
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBTVEZ Počítačem podporovaný návrh, vývoj a výroba elektronických zařízení
 
KZ 3 2C L povinný předmět
17PBTPR4 Projekt IV
 
KZ 6 6C L povinný předmět
17PBTMAS Úvod do mobilních aplikací a systémů
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PBTVBI Virtuální bio-instrumentace
 
KZ 4 1P+1C L povinný předmět
17PBTDSL Databázové systémy v lékařství
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PBTZLT Základy lékařské přístrojové techniky
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBTNPC Normy, legislativa, právo a certifikace zdravotnické techniky
 
KZ 4 1P Z povinný předmět
17PBTPR5 Projekt V
 
KZ 11 11C Z povinný předmět
17PBTZAK Úvod do zabezpečení a aplikované kryptografie
 
KZ 4 2C Z povinný předmět
17PBTPOD Základy podnikání v ČR a ochrana duševního vlastnictví
 
Z 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBTAIB Aplikace umělé inteligence a biokybernetiky v medicíně
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PBTDST Datové standardy v telemedicíně
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PBTZMT Základy mikroprocesorové techniky
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PBTZWA Základy návrhu a vývoje webových aplikací
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBTBP Bakalářská práce
 
KZ 11 11C L povinný předmět
17PBTKPZ Komunikace a prezentace ve zdravotnictví
 
KZ 3 1P+1C L povinný předmět
17PBTNET Neurotechnologie
 
KZ 4 2P+2C L povinný předmět
17PBTZNM Praktické základy numerických metod
 
KZ 4 1P+1C L povinný předmět
17PBTABS Architektura biotelemetrických systémů
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PBTPAA Programování aplikací pro mobilní platformu Android
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PBTPAI Programování aplikací pro mobilní platformu Apple iOS
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PBTVRM Virtuální realita a multimédia
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PBTAKL Vývoj aplikací klient- server
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PBTVMA Vývoj mobilních a embedded aplikací na platformě GNU/Linux
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod705871758705.html