Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31O006 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Modelování strojů a jejich částí. Modelování pohybu soustav tuhých těles, pohybové rovnice. Modelování soustav těles s poddajnými vazbami. Kmitání lineárních diskrétních soustav. Problém vlastních hodnot a volné kmitání. Modální metoda vyšetřování dynamické odezvy. Kmitání lineárních kontinuí. Základy kmitání nelineárních soustav. Samobuzené a parametrické kmitání. Dynamika rotorů. Vyvažování rotorů a mechanismů. Pružné ukládání strojů, vibroizolace. Dynamika pohonových soustav. Mechanické charakteristiky pohonů a zatížení. Základní úlohy dynamiky strojových agregátů. Dynamika elektromechanických soustav. Strojové agregáty se spojkami. Dynamika ozubených převodů. Hluk strojů a zařízení. Informace o využití softwaru z oblasti mechaniky strojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet8902.html