Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

ArcGIS pro stavební obory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155XGIS Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Janata
Přednášející:
Cvičící:
Tomáš Janata
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Kurz seznamuje posluchače se základními termíny, principy, modely a nástroji, jak využívat geografické informační systémy pro různé aplikace a účely. Jsou vysvětleny systémy využívající vektorová a rastrová data, formáty ukládání prostorově orientovaných informací. Základní úlohy prostorových operací. Principy územní identifikace. Pořizování, zpracování a vyhodnocování prostorově orientovaných informací, cloudové a decentralizované služby a aplikace. Základy algoritmizace a databází, analýzy nad prostorovými daty a jejich vizualizace. Práce s terény, 3D daty a jejich vizualizace. Student bude schopen porozumět filosofii a možnostem převedení reálného světa do digitálního prostředí.

Požadavky:

Účast na cvičeních. Praktický zápočtový test.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod do práce v prostředí ArcGIS

2. Datové formáty, geodatabáze

3. Vektorová data, atributové dotazy

4. Vektorová data, prostorové dotazy

5. Vektorová data, prostorové funkce

6. Rastrová data, mosaic dataset, souřadnicové připojení

7. Práce s externími daty (XLS, CSV), souřadnicové připojení vektorových dat

8. Tvorba vlastního datového modelu, správa geodatabáze, vektorizace

9. Webové mapové služby v GIS, data veřejné správy (INSPIRE, VFK), otevřená data (OSM, VFR)

10. ArcGIS Online

11. 3D data, terény, scény, vizualizace

12. 3D data, terény, scény, vizualizace

13. Zápočtový test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.

Campbell, J., Shin, M. (2018): Geographic Information System Basics. eBook. Saylor.org ISBN-13: 978-1453321973.

Kartografie – e-learningový portál o tvorbě map. Dostupné na http://gis.fsv.cvut.cz/kartografie/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7912806.html