Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Současné směry vývoje techniky a technologií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-K-TETR-01 Z 4 12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět se zabývá rozvojem vědy, techniky a technologií v uplynulém čtvrtstoletí. Zaměřuje se zejména na ty oblasti, které jsou nejperspektivnější z pohledu dalšího rozvoje.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínky pro jeho udělení:

- úspěšně ukončené testování výukových materiálů

- úspěšně absolvovaný elektronický test

- účast na laboratorní části výuky

Osnova přednášek:

Obecné základy techniky

Milníky v technice a technologiích

Informatika

Počítačové sítě

Kybernetika a umělá inteligence

Sítě elektronických komunikací

Průmysl 4.0

Sociální sítě

Moderní technologie pro výuku

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je, aby se studenti dokázali orientovat v technických oblastech, které se v uplynulém čtvrtstoletí od základu změnily.

Studijní materiály:

1) From Digital Technologies to Social Media [online]. edX, 2019 [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: https://www.edx.org/course/social-media-how-media-got-social

2) Industry 4.0: How to Revolutionize your Business [online]. The Hong Kong University of Science and Technology: edX, 2020 [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: https://www.edx.org/course/industry-40-how-to-revolutionize-your-business

3) SLÁDEK, Oto. Automatizace [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, 2017 [cit. 2020-11-02]. ISBN 978-80-01-06216-6. Dostupné z: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=132

4) Vargic, R., Trúchly, P., Podhradský, P., a Šádek, M.ÁDEK. Inteligentní technologie [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, 2019 [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=153

5) Design and Development of Educational Technology [online]. Massachusetts Institute of Technology: edX, 2017 [cit. 2020-11-02]. Dostupné z: https://www.edx.org/course/design-and-development-of-educational-technology

Poznámka:
Další informace:
https://www.kos.cvut.cz/course-syllabus/32BC-K-TETR-01
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7857606.html