Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v C#

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18CIS Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Miroslav Virius
Přednášející:
Miroslav Virius
Cvičící:
Miroslav Virius
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Tato přednáška seznámí studenty s programovacím jazykem C# a s vytvářením běžných druhů aplikací (grafické uživatelské rozhraní, databáze, multithreading) pro většinu platforem.

Požadavky:

Základní znalost programování v některém z běžných programovacích jazyků včetně principů objektově orientovaného programování, výjimek, genericity a dalších nástrojů běžných v dnešních programovacích jazycích.

Osnova přednášek:

1. Programovací jazyk C#: Úvodní příklady, překlad, spuštění programu. Základní (vestavěné) datové typy v C#.

2. Příkazy. Pole a práce s pamětí.

3. Výrazy a operátory. Výčtové typy, struktury a třídy. Genericita.

4. Výjimky. Hodnota null a navazující nástroje.

5. Dotazovací jazyk LINQ a podkladová knihovna.

6. Knihovna kontejnerů a generických kontejnerů, enumerátory a iterátory.

7. Nástroje pro vstup a výstup v knihovnách prostředí .NET. Práce s prostředky, lokalizace a internacionalizace

8. Práce se znakovými řetězci, regulární výrazy.

9. Grafické uživatelské rozhraní – vybrané nástroje.

10. Databázové aplikace v prostředí .NET.

11. Paralelní podprocesy (vlákna, thread) v C#. Základní nástroje.

13. Synchronizace a komunikace podprocesů.

14. Pokročilé nástroje pro práci s podprocesy (fond podprocesů –thread pool, operátor await a navazující nástroje).

Osnova cvičení:

Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.

Cíle studia:

Znalosti: Programovací jazyk C#, vybrané knihovny a technologie používané v tomto jazyce na běžných platformách.

Schopnosti: Navrhnout a implementovat softwarové řešení zadaného problému v jazyce C# pro běžné platformy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Virius, M. Programování C# od základů k profesionálnímu použití. Praha, Grada Publishing, 2021.

Doporučená literatura:

[2] Microsoft Learn. Dostupné na https://learn.microsoft.com/cs-cz/dotnet/csharp/. (Citace z 1.2.2024)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7857006.html