Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Letecká a kosmická legislativa

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221151 ZK 2 2P+0C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

V předmětu bude probrána problematika letecké a kosmické legislativy z pohledu ICAO, EASA, ESA a národních požadavků se zaměřením převážně na legislativu pro oblast návrhu, výroby a údržby letadlové a kosmické techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky letecké legislativy, Chicagská úmluva o mezinárodním civilním letectví

2.Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), ICAO Annex 1-19, Letecké předpisy L1-L19

3.Společná pravidla v oblasti civilního letectví v Evropě, nařízení (EU) 2018/1139

4.Agentura pro bezpečnost letectví (EASA), struktura evropské legislativy

5.Pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, nařízení (EU) 748/2012 – Part 21

6.Part 21 – Typová osvědčení,

7.Part 21 – Změny typových osvědčení, doplňková typová osvědčení

8.Part 21 – Oprávnění organizace k projektování a výrobě

9.Údržba letadlové techniky, organizace, personál, nařízení (EU) 1321/2014

10.Národní legislativa v České republice, Zákon o civilním letectví, Úřad pro civilní letectví

11.Sportovní létající zařízení, Letecká amatérská asociace

12.Kosmická legislativa, Evropská kosmická agentura (ESA)

13.Legislativa pro bezpilotní prostředky

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Nilsson, S. Practical aviation & aerospace law, Aviation Supplies & Academics, Inc, 2020, ISBN 978-1644250273

•Chicago Convention on International Civil Aviation

•REGULATION (EU) 2018/1139 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

•Council Decision (CFSP) 2021/748 of 6 May 2021 on the participation of Canada in the PESCO project Military Mobility

•Commission Regulation (EU) No 1321/2014 Continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and the approval of organisations and personnel involved in these tasks

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7650706.html