Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Oborový projekt I k Oborovému předmětu I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2133120 Z 4 0P+4C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

V předmětu se začíná pracovat na Bakalářské práci. Proto je dobré, mít vybrané téma BP na Ústavu konstruování a částí strojů (https://www.fs.cvut.cz/ustavy/sekce-ustav-konstruovani-a-casti-stroju/ustav-konstruovani-a-casti-stroju-12113/vyuka-12113/temata-praci-12113/bakalarske-12113/)

Řeší se rešerše a konstrukční problematika.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Příprava teoretické základny, popř. také praktické části a experimentu pro vypracování BP.

Osnova cvičení:

Příprava teoretické základny, popř. také praktické části a experimentu pro vypracování BP.

Cíle studia:

Příprava teoretické základny, popř. také praktické části a experimentu pro vypracování BP.

Studijní materiály:

Podle zaměření tématu závěrečné práce.

Obecně dále skripta zaměřená na konstrukční tématiku.

-ŠVEC, V. Části a mechanismy strojů. Spoje a části spojovací. Praha: ČVUT, 2008.

-ŠVEC, V. Části a mechanismy strojů. Mechanické převody. Praha: ČVUT, 2003.

-KUGL, O. Projekt - III. ročník. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7564506.html