Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do transportní techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131061 Z,ZK 4 2P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět podává stručný úvodní přehled v oboru transportních a zemědělských strojů.

Požadavky:

Pro úspěšné absolvování předmětu jsou potřebné poznatky ze základního studia, zejména z předmětů zabývajících se konstruováním, částmi strojů a mechanikou.

Osnova přednášek:

Základní principy transportu materiálů. Rozdělení a popis dopravovaných látek. Principy transportních zařízení. Základy konstrukce transportních zařízení, zajištění požadavků na ně kladených. Doplňující požadavky, zajištění bezpečnosti provozu. Transportní technika s ohledem na směr dopravy. Přehled možných řešení dopravy materiálu vodorovně, v úklonu a svisle. Úvod do konstrukce a použití dopravníků. Úvod do konstrukce a použití zdvihadel a jeřábů, jejich provozu a splnění požadavků. Úvod do konstrukce a použití výtahů, jejich provozu a splnění požadavků. Úvod do provozu osobní dopravy s použitím prostředků transportní techniky.

Osnova cvičení:

Základní principy transportu materiálů. Rozdělení a popis dopravovaných látek. Principy transportních zařízení. Základy konstrukce transportních zařízení, zajištění požadavků na ně kladených. Doplňující požadavky, zajištění bezpečnosti provozu. Transportní technika s ohledem na směr dopravy. Přehled možných řešení dopravy materiálu vodorovně, v úklonu a svisle. Úvod do konstrukce a použití dopravníků. Úvod do konstrukce a použití zdvihadel a jeřábů, jejich provozu a splnění požadavků. Úvod do konstrukce a použití výtahů, jejich provozu a splnění požadavků. Úvod do provozu osobní dopravy s použitím prostředků transportní techniky.

Cíle studia:

Student se po absolvování předmětu má orientovat v základních pojmech, principech a funkci transportních a zemědělských strojů.

Studijní materiály:

Cvekl,Z., Janovský,L., Podivínský,V., Talácko,J. : Teorie dopravních a manipulačních zařízení, 1984, ČVUT Praha

Voštová,V.: Teorie stavebních strojů, 1992, ES ČVUT Praha

Hofman,J.: Zemědělské stroje. Stroje pro živočišnou výrobu I., 1968, vydav. ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7564206.html