Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektroinstalace v pozemním stavitelství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102XEPS Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Trejbal
Přednášející:
Jan Trejbal
Cvičící:
Jan Trejbal
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Jedná se o volitelný předmět pro studenty bakalářského a magisterského studia všech studijních programů, který se zabývá návrhem a realizací silno- i slaboproudých instalací v pozemních stavbách. Výuka bude probíhat v zimním semestru s časovou dotací 2 hodiny týdně. Část kurzu bude vedena formou přednášek a část formou cvičení (formát 1+1). Předmět bude ukončen zápočtem, tj. absolvováním zápočtového testu a vypracováním vzorové technické dokumentace silnoproudých elektrických rozvodů pro vybraný půdorys pozemní stavby.

Požadavky:

1. Docházka (maximální povolená absence do 20 %, tj. 3 absence za semestr).

2. Absolvování závěrečného zápočtového testu (požadavek min. 50 %).

3. Vypracování semestrálního projektu: technická zpráva k silnoproudým rozvodům, půdorys silnoproudých rozvodů, schéma rozvaděče silnoproudých rozvodů, výkres bleskosvodu.

Osnova přednášek:

1. Elektřina a magnetismus, elektromagnetické pole, proud, rozvody, základní veličiny, úrazy

2. Elektrické sítě a vodiče, druhy a zapojení soustav

3. Elektroinstalace v pozemním stavitelství, přípojky a rozvod, rozvodnice, vedení

4. Spínače, přepínače, zásuvky, jištění

5. Bleskosvody, výboje, zemnění, dimenzování vodičů

6. Související právní předpisy, technická normalizace, kvalifikované osoby

7. Tvorba technické dokumentace

Osnova cvičení:

1. Půdorysné výkresy silnoproudých elektrických rozvodů, část 1

2. Půdorysné výkresy silnoproudých elektrických rozvodů, část 2

3. Konzultace

4. Schéma rozvaděče

5. Výkres bleskosvodu

6. Konzultace, rezerva

7. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům poskytnou základní orientaci v elektroinstalacích pozemních staveb a související projektové dokumentaci.

Studijní materiály:

• Normy ČSN, třída 33, vybrané obory a třídění

• Normy ČSN, třída 34, vybrané obory a třídění

• Normy ČSN, třída 35, vybrané obory a třídění

• KUNC, J. Elektroinstalace krok za krokem. Praha: Grada Publishing, 2003.

• ŠTECH, K. Elektroinstalace doma a na chatě. Praha: Grada Publishing, 2008.

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~trejbja4/Teaching.html
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7550006.html