Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Provozní uspořádání stanic

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612PUSS KZ 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Zařízení pro osobní přepravu - teorie, zařízení pro osobní přepravu na jedno, dvou a vícekolejných tratích. Přípojné železniční stanice - teorie návrhu, praktické příklady řešení, návrh. Pásmové železniční stanice. Nákladové obvody. Vlečky. Seřaďovací nádraží. Výpravní budovy. Koncepce uspořádání zhlaví a dopravní technologie. Variantní návrhy uspořádání žst. ve vazbě na provozní koncepty. Dokumentace železniční stanice v terénu.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se zásadami plánování a vybavení stanic s ohledem na charakter provozu a význam železniční stanice.

Studijní materiály:

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7334106.html