Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2016103 Z 4 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

základy konstrukce a analýzy vlastností numerických metod pro řešení obyčejných a lineárních parciálních diferenciálních rovnic. .

Požadavky:
Osnova přednášek:

Vícekrokové metody řešení Cauchyovy úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice (explicitní, implicitní). Stabilita, absolutní stabilita, stiff úlohy. Metody konečných diferencí pro lineární parciální diferenciální rovnice ve více prostorových proměnných, teorie lineárních schémat, metoda přímek.

Osnova cvičení:

Vícekrokové metody řešení Cauchyovy úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice (explicitní, implicitní). Stabilita, absolutní stabilita, stiff úlohy. Metody konečných diferencí pro lineární parciální diferenciální rovnice ve více prostorových proměnných, teorie lineárních schémat, metoda přímek.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kozel : Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, skripta FS ČVUT

Vitásek: Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic, Academia, Praha 1994

Quarteroni, Sacco, Saleri: Numerical Mathematics, Springer, 2000, ISBN 0-387-98959-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7302.html