Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v Pythonu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PPY Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s programováním v Pythonu (verze 3). Studenti jsou nejprve seznámeni se základními programovými konstrukcemi v Pythonu (podmínky, cykly, funkce). Je zde věnován prostor jak objektovému, tak i funkcionálnímu paradigmatu. V další části kurzu jsou studenti seznámeni s využitím Pythonu jak v oblasti vědecko-technických výpočtů (knihovny NumPy, SciPy, SymPy), tak i v oblasti vývoje GUI aplikací či zpracování dat (databáze).

Požadavky:

Doporučená je elementární znalost libovolného programovacího jazyka

Osnova přednášek:

1) Prostředí Pythonu, interaktivní užití a skriptování, základní vlastnosti jazyka

2) Podmínky, cykly, funkce

3) Seznamy, slovníky, iterátory

4) Práce se soubory a adresáři

5-6) Objektové programování v Pythonu (úvod do OOP, třídy, vlastnosti, metody)

7) Funkcionální programování v Pythonu (map, zip, lambda výrazy,…)

8-9) Úvod do NumPy, SciPy (ndarray, broadcasting, vektorizace), vizualizace dat

10) Tvorba GUI, použití knihoven PyQt,Kivy,..

11) Export dat, práce s XML a JSON

12) Práce s SQL databází

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: Studenti znají základní programové konstrukce v Pythonu (verze 3), orientují se jak v oblasti objektového, tak i funkcionálního paradigmatu.

Schopnosti: Studenti jsou schopni využít Python jak v oblasti vědecko-technických výpočtů (knihovny NumPy, SciPy, SymPy), tak i v oblasti vývoje GUI aplikací či zpracování dat (databáze).

Studijní materiály:

Doporučené:

[1] SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2737-7.

[2] PILGRIM, Mark. Ponořme se do Python(u) 3: Dive into Python 3. Praha: Cz.Nic, c2010. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-2-1.

[3] ELKNER, Jeffrey, Allen B. DOWNEY, Chris MEYER a Jaroslav KUBIAS. Učíme se programovat v jazyce Python 3: How to think like a computer scientist - Learning with Python [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://howto.py.cz

Rozšiřující:

[4] GUTTAG, John. Introduction to computation and programming using Python: with application to understanding data. Second edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2016. ISBN 978-0262529624.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7220006.html