Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

International Architectural Studio 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129IAS2 KZ 6 6C anglicky
Garant předmětu:
Michal Hlaváček
Přednášející:
Cvičící:
Hana Boříková, Michal Hlaváček, Eva Linhartová, Ondřej Zdobinský
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

V rámci bakalářského studia je možné absolvovat ateliér 129IAS2 International Architectural Studio 2 v anglickém jazyce, místo ateliéru architektonické tvorby 129AT02, vyučovaný ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+.

Studenti obvykle pracují v týmech (2 -3 členných) a to tak, že v týmu by neměli být studenti ze stejné země. Vytváří se tak možnost navázání nových vztahů, získávání zkušeností z jiného pracovního i kulturního prostředí, rozšíření komunikačních dovedností. Ateliér IAS2 nabízí možnost připravovat se na práci v mezinárodním prostředí nebo na zahraniční stáž.

Součástí ateliérové výuky je 4 denní workshop ve výukovém středisku FSv v Telči

Požadavky:

Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu

Požadavky na odevzdání a grafické pojednání a obsah dokumentace jsou shodné a požadavky předmětu 129AT02.

Odevzdání práce v termínu.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

01. Zadání semestrálního projektu

Informace o harmonogramu semestru, seznámení se s úkoly a kontrola termínů atd.

02. Exkurze na místo stavby

Analýza místa, zdroje inspirace, typologie a analýza stavebního programu

03.- 06. Architektonický koncept

Hledání dispozičních a prostorových souvislostí, ověřování měřítka a proporcí budovy podle

prostředky perspektivních skic a případových modelů.

07. Prezentace celkové koncepce budovy – vysvětlení ideového a prostorového nastavení navrhované stavby, její funkční koncept, plán lokality, kontext dopravního a doručovacího systému atd.

Ověření proporcí budovy koncepčních modelů.

08. - 11. Architektonický návrh

12. -13. Finalizace posteru a modelu

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvíjet a prohlubovat dovednosti studentů, které postupně získávají v ateliérové výuce,

uplatňovat teoretické znalosti z přednášek a cvičení, rozvíjet kreativitu a schopnost praktického uplatnění principů architektonického myšlení.

Studijní materiály:

Platná legislativa, periodika – zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, Domus, Wallpaper apod.,

Webové stránky: archdaily.com, architizer.com, architonic.com, afasiaarchzine.com, design-milk.com, dezeen.com, divisare.com, frameweb.com, landezine.com, yatzer.com, yellowtrace.com

Neufert a jiné typologie staveb

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7216006.html